mp3freefree

เพลงใหม่แนะนำที่อยากให้คุณลองฟัง

Dee Dee (UNEXPECTED)
Jaylerr & PARIS
 
Longjai
BOWKYLION
 
Yummy
Justin Bieber
 
slide
ถูกใจอย่าลืมคลิก
ผลการค้นหาเพลง "

พรบการศึกษา

" จาก Youtube


  1. ติวสอบครูผู้ช่วย Ep05 ภาค ก. พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 4)2562 ใหม่ล่าสุด ฟังเพลง : Download
  2. สรุปกฎหมายการศึกษาปรับปรุงใหม่2562 ฟังเพลง : Download
  3. Ep.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542-2562 ฟังเพลง : Download
  4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ฟังเพลง : Download
  5. พรบการศึกษา2562 ฟังเพลง : Download
  6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฟังเพลง : Download
  7. ติวสอบครูผู้ช่วย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542 Ep.1 ฟังเพลง : Download
  8. พรบการศึกษาแห่งชาติ ฟังเพลง : Download
  9. Ep. 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 42-62 ฟังเพลง : Download
  10. ติวสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ Ep21 ภาค ก พรบ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ฟังเพลง : Download
  11. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่ 1 ฟังเพลง : Download
  12. สรุปย่อ พรบ การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ฟังเพลง : Download
  13. ติวข้อสอบพรบ การศึกษาแห่งชาติ ฟังเพลง : Download
  14. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ​2562 ฟังเพลง : Download
  15. เปรียบเทียบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 กับ 2562 ฟังเพลง : Download
  16. อัปเดท ปี 60 สรุปเนื้อหาสอบครูผู้ช่วย Ep.3/1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฟังเพลง : Download
  17. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 (ฉบับเต็ม) By #theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง ฟังเพลง : Download
  18. แนวข้อสอบ พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฟังเพลง : Download
  19. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็น1ใน16ฉบับกฎหมายฝ่ายปกครอง By #theimagines ฟังเพลง : Download
  20. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ฟังเพลง : Download