mp3freefree

เพลงใหม่แนะนำที่อยากให้คุณลองฟัง

slide
ถูกใจอย่าลืมคลิก
ผลการค้นหาเพลง "

คาทอลิก

" จาก Youtube

  1. ความแตกต่างระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิก ฟังเพลง : Download
  2. “คาทอลิก” กับ “โปรเตสแตนท์” ต่างกันอย่างไร? 1 ฟังเพลง : Download
  3. คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เรื่อง การภาวนา Ep 1 ฟังเพลง : Download
  4. รวมเพลงคาทอลิกและคริสเตียน ฟังเพลง : Download
  5. งานแต่งงานแบบคริสต์คาทอลิก โบสถ์พระมหาไถ่ ฟังเพลง : Download
  6. หลักความเชื่อคาทอลิก ฟังเพลง : Download
  7. คาทอลิกสอนอะไร ฟังเพลง : Download
  8. คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ตอน คำสอนพิธีกรรม ศีลกำลัง เนื้อหาล้วน ฟังเพลง : Download
  9. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-01-2016 พระสันตะปาปาทรงขออภัยพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย ฟังเพลง : Download
  10. รอบรู้คาทอลิก Ep 3 คริสเตียน กับ คริสตัง ต่างกันอย่างไร??? ฟังเพลง : Download
  11. ศาสนจักรคาทอลิกไทยต้อนรับปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 ฟังเพลง : Download
  12. พบแล้ว!เด็กก้มกราบพระบาทในหลวงเป็นบาทหลวงคาทอลิก ฟังเพลง : Download
  13. คาทอลิกจัดมิสซาถวาย ร.9 | 17-10-59 | เฉพาะกิจในหลวง | Thairathtv ฟังเพลง : Download
  14. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 28-06-2020 “ข้อเรียกร้องศิษย์พระคริสต์” ฟังเพลง : Download
  15. คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ตอน คำสอนพิธีกรรม Ep 2 ฟังเพลง : Download
  16. พิธีแต่งงานแบบคริสต์คาทอลิก ฟังเพลง : Download
  17. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 12-05-2019 “พระสันตะปาปาบวชบาทหลวงใหม่ 19 องค์” ฟังเพลง : Download
  18. ชวนไปโบสถ์ | คาทอลิก | เค้าไปทำอะไรกันในวันอาทิตย์ | วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ฟังเพลง : Download
  19. อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักเนืองแน่นด้วยเยาวชนคาทอลิกรอร่วมพิธีมิสซา ฟังเพลง : Download
  20. โปรแตสแตนท์ คาทอลิก ออโธด็อกซ์ คืออะไร แตกต่างกันยังไง? (คลิปเต็ม) ฟังเพลง : Download
  21. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 19-04-2020 “มิสซาฉลองพระเมตตา” ฟังเพลง : Download
  22. เพลงคาทอลิก - ภาวนา ฟังเพลง : Download
  23. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 10-03-2020 “ไลฟ์สด” มิสซาเช้าเป็นวันที่สอง ฟังเพลง : Download
  24. “คาทอลิก” กับ “โปรเตสแตนท์” ต่างกันอย่างไร? 2 ฟังเพลง : Download
  25. โบสถ์คาทอลิกแห่งแรกของเกาหลีใต้ เมืองชอนจู ฟังเพลง : Download
  26. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 01-03-2020 เตรียมพร้อมและตื่นตัวกับ “การประจญ” ในเทศกาลมหาพรต ฟังเพลง : Download
  27. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 26-01-2020 ฉลอง “วันอาทิตย์แห่งพระวาจาของพระเจ้า” ครั้งแรก ฟังเพลง : Download
  28. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 18-03-2020 โป๊ปนัดสวด “24 ชั่วโมงแด่องค์พระเจ้า” ฟังเพลง : Download
  29. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 08-03-2020 “ไลฟ์สดโป๊ป” หลีกเลี่ยง Covid-19 ฟังเพลง : Download
  30. ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก ช่วงที่ 1 (1/5) ฟังเพลง : Download
  31. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 06-01-2020 “สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์” ฟังเพลง : Download
  32. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-02-2020 “การรับใช้ชี้วัดความยิ่งใหญ่ในพระศาสนจักร” ฟังเพลง : Download
  33. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 03-02-2019 พระสันตะปาปาเสด็จเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟังเพลง : Download
  34. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-04-2020 “ราชินีสวรรค์” บทแรกหลังปัสกา ฟังเพลง : Download
  35. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 15- 01-2020 “ทรงสรุปคำสอนเรื่องกิจการอัครสาวก” ฟังเพลง : Download
  36. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 15-12-2019 “ทรงเสกพระกุมารให้เด็ก ๆ” ฟังเพลง : Download
  37. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 08-06-2016 อัศจรรย์ของพระเยซูเผยให้เห็นถึงความรักของพระบิดา ฟังเพลง : Download
  38. การบรรยาย เรื่องพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก โดยมงซิญอร์ วิษณ์ (25 สค 62) ฟังเพลง : Download
  39. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 09-06-2019 “พิธีมิสซาสมโภชพระจิตเจ้า” ฟังเพลง : Download
  40. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 01-01-2020 “สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า” ฟังเพลง : Download
  41. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 23-02-2020 “เสด็จถวายมิสซาที่เมืองบารี” ฟังเพลง : Download
  42. ข่าวดึกnbt ชาวคริสต์คาทอลิกไทยร่วมพิธีทางศาสนาวิหารอัสสัมชัญถวายความอาลัย(16 ต.ค. 59) ฟังเพลง : Download
  43. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 24-11-2019 “พระสันตะปาปาถวายมิสซาแรกในญี่ปุ่น” ฟังเพลง : Download
  44. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 30-01-2020 “พระเจ้าตัดสินเราด้วยมาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้วัดผู้อื่น” ฟังเพลง : Download
  45. รวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ (สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก) ฟังเพลง : Download
  46. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 24-06-2020 “การสวดภาวนา : ดิ้นทองร้อยชีวิต” ฟังเพลง : Download
  47. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-03-2018 “พิธีมิสซาวันอาทิตย์ใบลาน” ฟังเพลง : Download
  48. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-02-2015 เปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย ฟังเพลง : Download
  49. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-06-2017 พระสันตะปาปาภาวนาเพื่อเหยื่อดินถล่มที่ประเทศจีน ฟังเพลง : Download
  50. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-07-2018 พิธีอภิเษก “พระคุณเจ้า วุฒิเลิศ แห่ล้อม” ฟังเพลง : Download

ผลการค้นหาเพลง "คาทอลิก" จาก Google

กำลังโหลดข้อมูลเพลง คาทอลิก